paprirašyti

paprirašyti
paprirašýti (dial.) tr. visko prirašyti: Ten mes visa paprirãšėm Dv. \ rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; nurašyti; parašyti; papasirašyti; parrašyti; perrašyti; pierašyti; prirašyti; paprirašyti; razsirašyti; surašyti; pasurašyti; užrašyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • antrašyti — (ž.) tr. J.Jabl, Š užrašyti: Antrãšo daugiau, negu išgėrėm Šts. rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; nurašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprašyti — tr.; Sut 1. H161, R, N, Š raštu pavaizduoti, nupasakoti: Aprašyk tą nusidavimą K. Žmogų aprašant, reikia su žmogumi gyventi, juoktis, kentėti P.Cvir. Nu ka teip bjauriai buvo aprašytas, jug reikėjo gražiai aprašyti Als. Miokardo infarktas pirmą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrašyti — tr. 1. SD213, Q621, R, Sut, N, K, J, Š parašyti (laišką) ir atsiųsti: Atrãšė lakštą OG95. Buvo atrãšęs laišką – aš nenurašiau Ktk. Stasė tujau pat atrašys tą laišką Trk. Potam atrãšė, kad jau eš esmu ligonėj (ligoninėje) Pb. Vis jis pats… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darašyti — ×darašyti (hibr.) tr.; SD43, Sut baigti rašyti: Dabar visi išėjo, palikau viena, galiu dar darašyti laisvai Rs. rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrašyti — tr. K; SD416, R, Sut 1. B nupasakoti raštu, aprašyti: Anys išrãšė, kokiais buvo apvilkalais, kokiais čebatais Str. Kaipogi aš radau, jog tose knygose daug rods tiesa ir gerai yra išrašyta, bet ir daug yra, kas mūsų krašte po visam nenaudingu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurašyti — nurašyti; Q2 1. tr. N, K parašyti ir nusiųsti: Gromatą nurašiaũ ten J. Tos pačios šeimininkės patarimu nurašė jie abu laišką jos pusseserei A.Vien. Nurašiaũ gromatą, o jie nepraskaito Lkm. Maž gromatą rašai, taigi linkėjimas reikia nurašyt Mlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paišrašyti — (dial.) tr. viską surašyti: Visas tas giesmes paišrãšė LKKIX203(Dv). rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; nurašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papasirašyti — (dial.) padėti parašus, pasirašyti: Ar jau visi papasirãšėt? Dv. rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parašyti — K; SD263,276, H157, R, Sut 1. tr., intr. nubrėžti popieriuje ar kur kitur ženklus (raides, skaitmenis ir t.t.): Mūsų kalbos garsus raidėmis parašome J.Jabl. Ant to akmens raidės parašytos Gg. Lentą ant kaklo nešiodavo juodą, [mokykloje]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parrašyti — tr.; Sut, M parašius parsiųsti: Ui broti, brotereli, parrašyk man gromatelę KlpD17. Sako, kad tėvams parrašąs gromatas verksmingas, kad jam ten blogai einą Sln. rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išra …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”